Riksdagsledamöternas politiska ansvarsområden

Göteborgsbänkens politiska ansvarsområden är att skapa framtidstro och att utveckla den svenska modellen inom bland annat närings-, kultur-, miljö- och bostadspolitiken.

Anna Johansson är ledamot i riksdagens skatteutskott.

Mattias Jonsson är ordinarie ledamot i riksdagens näringsutskott. ”Jag vill verka för en bättre matchning på arbetsmarknaden. Idag misslyckas var femte rekryteringsförsök. För att våra företag skall växa behöver politiken främja exporten, få ned betalningstiderna, underlätta företagens kapitalförsörjning och inrätta ett innovationsråd.” Mattias blir också ersättare i riksdagens styrelse.

Gunilla Carlsson är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och blir gruppledare och vice ordförande för riksdagens kulturutskott. ”Jag vill att fler barn och unga ska ges möjlighet till en aktiv fritid genom att musik- och kulturskolan samt idrotten och friluftslivets organisationer håller nere sina avgifter och öppnar för fler att vara med. Det är viktigt att öka tillgängligheten så fler både kan ta del av och vara delaktiga i kulturverksamheter.” Gunilla blir också ledamot av riksdagsgruppens styrelse.

Johan Büser sitter i riksdagens EU-nämnd och är ordinarie ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. ”Jag vill arbeta för en progressiv miljö- och klimatpolitik. Jag ser fram emot att driva frågor som rör bland annat miljö- och naturvård, havsmiljöfrågor men också satsningar på forskning och utbildning.” Johan är också ersättare i riksdagens försvarsutskott.

Uppdaterad 2017-08-07

facebook Twitter Email