Riksdagsledamöter

Vi vill skapa framtidstro och ett jämlikt Göteborg. Därför ska den svenska modellen utvecklas, inte avvecklas.

Göteborg är en växande och levande stad i ständig utveckling. Framåtandan i växande, innovativa och hållbara företag, engagemang hos alla som jobbar och gör sin plikt, stigande skolresultat, högre byggtakt än på fyrtio år, färre personer som behöver försörjningsstöd och en snabbt sjunkande arbetslöshet.

Det är så vi skapar framtidstro och ett jämlikt Göteborg, det är genom att utveckla den svenska modellen. Det är vår främsta arbetsuppgift. Vår svenska modell bygger på hårt arbete, stark välfärd och en stad som håller ihop. Det ger dig chansen att leva det liv du drömmer om och en stad att vara stolt över. Förutsättningarna för det är att alla arbetar eller studerar, en reglerad invandring och snabb etablering, att det byggs fler bostäder, att Göteborg är en trygg stad där vi inte accepterar kriminalitet och mer kunskap i skolan.

Tillsammans gör vi ett bra Sverige bättre.

Motioner under allmänna motionstiden oktober 2017

Riksdagsledamöternas politiska texter

Riksdagsledamöternas politiska ansvarsområden

Riksdagsledamöternas uppdrag

Bilder på riksdagsledamöterna (Flickr)

 

Uppdaterad 2017-10-05

 

 

facebook Twitter Email