Prioriterade Frågor

Det går att skapa framtidstro och ett jämlikt Göteborg. Om vi fortsätter att utveckla den svenska modellen. Det är vår främsta arbetsuppgift. Vår svenska modell bygger på hårt arbete, stark välfärd och en stad som håller ihop. Den ger dig chansen att leva det liv du drömmer om, och en stad att vara stolt över. Förutsättningar för det är att alla arbetar eller studerar, får mer i kunskap i skolan, en reglerad invandring och snabb etablering, att det byggs fler bostäder, att Göteborg är en trygg stad där vi bekämpar all brottslighet och dess orsaker.

Därför genomför vi i Göteborg steg för steg nödvändiga reformer i jobb, för nyanlända, bostäder, trygghet och skolan. I Göteborg startas fyra kompetenscenter för att stärka matchning och erbjuda individualiserat stöd så att arbetslösa kommer i jobb. Vi ser till att det i Göteborg är en värdig etablering av nyanlända och att fler bostäder byggs med fokus på hyresrätter. Tillsammans med polis och lokala organisationer samarbetar vi för att skapa framtidstro i alla stadsdelar. Vi satsar på skolan för ge alla barn en god chans och minska klyftorna i samhället. Det behövs höjda lärarlöner, fler anställda och mindre barngrupper.

Jobb  skola  Integration  Bostäder  Trygghet 

Infrastruktur  Sjukvård 

Sidan uppdaterades senast 2017-06-19

facebook Twitter Email