Riksdagsledamöternas politiska ansvarsområden och uppdrag

Göteborgsbänkens politiska ansvarsområden är att skapa framtidstro och att utveckla den svenska modellen inom bland annat närings-, kultur-, miljö- och bostadspolitiken.

Anna Johansson är ledamot i riksdagens skatteutskott.

– Ledamot i riksdagens skatteutskott

– Ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg

– Suppleant i Socialdemokratiska partistyrelsens verkställande utskott

– Ordförande för Mistra Urban Futures i Göteborg

Mattias Jonsson är ordinarie ledamot i riksdagens näringsutskott. ”Jag vill verka för en bättre matchning på arbetsmarknaden. Idag misslyckas var femte rekryteringsförsök. För att våra företag skall växa behöver politiken främja exporten, få ned betalningstiderna, underlätta företagens kapitalförsörjning och inrätta ett innovationsråd.” Mattias blir också ersättare i riksdagens styrelse.

– Ledamot i riksdagens näringsutskott

– Ersättare i riksdagens justitieutskottet

– Ersättare i riksdagens trafikutskottet

– Ersättare i riksdagsstyrelsen

– Ledamot i Europols insynsråd

– Ordförande i Älvstranden AB

– Vice ordförande i Järntorgkvarterets styrelse

– Ledamot av styrelsen för Socialdemokraterna i Göteborg

– Ledamot i Socialdemokraterna i Göteborgs verkställande utskott

– Ledamot av styrelsen för IF Metall Göteborgs socialdemokratiska förening

Gunilla Carlsson är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och blir gruppledare och vice ordförande för riksdagens kulturutskott. ”Jag vill att fler barn och unga ska ges möjlighet till en aktiv fritid genom att musik- och kulturskolan samt idrotten och friluftslivets organisationer håller nere sina avgifter och öppnar för fler att vara med. Det är viktigt att öka tillgängligheten så fler både kan ta del av och vara delaktiga i kulturverksamheter.” Gunilla blir också ledamot av riksdagsgruppens styrelse.

– Vice ordförande för riksdagens kulturutskott

– Ledamot av riksdagens krigsdelegation

– Ledamot av den socialdemokratiska riksdagsgruppens styrelse

– Ledamot av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR

– Ordförande för Liseberg AB

– Ledamot av Alfons Åbergs kulturhus i Göteborg

– Ordförande för ABF Göteborg

– Ledamot av den socialdemokratiska Norra Hisingskretsen

– Ledamot av styrelsen för Handels socialdemokraterna förening i Göteborg

– Ledamot av styrelsen för Backa socialdemokraterna förening

– Ordförande för Folkets hus och Parker

Johan Büser sitter i riksdagens EU-nämnd och är ordinarie ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. ”Jag vill arbeta för en progressiv miljö- och klimatpolitik. Jag ser fram emot att driva frågor som rör bland annat miljö- och naturvård, havsmiljöfrågor men också satsningar på forskning och utbildning.” Johan är också ersättare i riksdagens försvarsutskott.

– Ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

– Ersättare i riksdagens försvarsutskott

– Vice ordförande för riksdagens unga socialdemokrater

– Ledamot av Naturvårdsverkets insynsråd

– Ledamot av Fysiken friskvård AB

– Suppleant i Göteborgs hamn AB

– Ordförande i Centrums s-krets

Uppdaterad 2018-04-23

facebook Twitter Email