Politik

Framtidens Göteborg är en stad där vi investerar för jobben, för skolan och stärker välfärden. Göteborg ska vara en stad där alla har möjlighet att utvecklas och förverkliga sina drömmar. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.  Ann-Sofie Hermansson, Håkan Linnarsson och Mattias Jonsson – bland många fler – kämpar dagligen för att Göteborg ska bli en mer rättvis och trygg stad. Ett jämlikt Göteborg bygger vi tillsammans. På denna sida kan du läsa mer om hur vi vill utveckla vår gemensamma hemstad.

I EU representeras Göteborg av Europaparlamentarikern Olle Ludvigsson, som kommer från Hälsö i Göteborgs skärgård. I Europaparlamentet driver Olle Ludvigsson frågor om rättvisa arbetsvillkor och fackliga fri- och rättigheter. Andra hjärtefrågor är att stärka kollektivavtalen och investera i forskning och utveckling. Läs mer om EU och Olles arbete för ett jämlikt Göteborg här

I riksdagen representeras Göteborg av riksdagsledamöterna Johan Büser, Gunilla Carlsson, Anna Johansson och Mattias Jonsson. Ett jämlikt Göteborg med framtidstro är målet med allt arbete de gör i riksdagen.
Läs mer om riksdagsledamöternas politiska uppdrag här

I kommunen representeras Göteborg av  4 kommunalråd och 2 biträdande kommunalråd. Tillsammans arbetar Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, med kommunalråden Mariya Voyvodova, Marina Johansson, Johan Nyhus, Jonas Attenius och Tord Karlsson ständigt för att Göteborg ska bli en mer rättvis och trygg stad.
Läs mer om kommunalråden och deras politikområden här

I regionen representerar regionråden Håkan Linnarsson och Lena Malm Socialdemokraterna i Göteborgs talan för en jämlik sjukvård och en välfungerande kollektivtrafik.
Läs mer om regionpolitiken här

 

Sidan uppdateras senast 2017-11-03

 

 

 

facebook Twitter Email