Partikongress 2019

Denna sida uppdateras fortlöpande.

Nomineringsanmodan för ombud till partikongressen

Föreningar och enskilda medlemmar har rätt att nominera kandidater till ombudsvalet för Socialdemokraternas 40:e partikongress den 22 – 24 mars 2019 i Örebro.
Ombudsvalet kommer att ske digitalt den 30 november – 14 december 2018 efter att en kandidatpresentation skickats ut till alla medlemmar.

Socialdemokraterna i Göteborg har 12 ombud och kommer enligt beslut av distriktsstyrelsen ha en valkrets.

Tänk på att:

  • De nominerade är tillfrågade
  • De nominerade betalt sin medlemsavgift
  • Sista dag att nominera kandidater till ombudsvalet är den 19 oktober

 

Nominera här!

facebook Twitter Email