#3 Mariya Voyvodova

Statsvetare 40 år Askim Frölunda Högsbo till kommunfullmäktige

Kultur, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Kulturen som samhällsbyggare och samhällsförändrare är en stark drivkraft för den demokratiska utvecklingen. Mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett jämlikt Göteborg. För mig som socialdemokrat är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livets alla skeden.

Jag hittar kraft att fortsätta arbetet hos alla fantastiska göteborgare som jag möter i min politiska vardag. I kulturen, som den där dansföreställningen, konserten eller det där museibesöket. Det där som öppnade en dörr, skapade en nyfikenhet, det där som fastnade och stannade kvar.

facebook Twitter Email