#10 Malin Sjunneborn

Undersköterska 29 år till regionfullmäktige

De viktigaste frågorna för mig är:

– att vi blir fler anställda inom vården, skolan och omsorgen.
– att heltid ska vara norm på våra arbetsplatser
– avskaffa allmänna visstidsanställningen
– satsa på att vårdcentralerna har rätt kapacitet/ förutsättningar för att kunna hantera den psykiska ohälsan.
– att varje kvinna får en uppföljning av en vårdpersonal efter en förlossning.
– att vi satsar på att minska köerna inom cancervården.
– 6 timmars arbetsdag inom vården.

Jag hittar min drivkraft igenom att läsa mycket böcker, kolla på olika debatter. jag tycker den viktigaste drivkraften för mig är att vara ute och prata med personalen, personalen på arbetsplatsen är dom som vet mest om hur deras arbetsplats fungerar. Jag har en stor idol i Anna Lindh att alla människor har en värde oavsett vart personen kommer ifrån, det är vi tillsammans som skapar de samhälle vi vill ha.

facebook Twitter Email