Ledarskapsutbildning för framtidens ledare

Utbildningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för partiets förtroendevalda att bli ledande företrädare och att fullgöra sina politiska uppdrag. Utbildningen ska ge stöd för de olika ledarroller som uppdraget innebär genom att bl.a. använda partiets ledarskapsprofil. Utbildningen ska vara relevant och vända sig till både nya och erfarna politiker. Antalet platser är begränsat och alla sökande kommer att intervjuas av kurshandledarna innan det kommer ett besked om vilka som kommer med. Upplägget bygger på arbetsuppgifter mellan varje internat.

Kursens innehåll består bland annat av: Ideologi, Partidistriktets ledarprofil, Demokratiskt och situationsanpassat ledarskap, Självreflexion, Politikens roll gentemot förvaltning, Gruppdynamik, Media, Kommunikationsplan – ett viktigt instrument, Medborgarinflytande

Kurshandledare: Vivi-Ann Nilsson, Mats Arnsmar, Birgitta Nesterud och Johan Büser

Kursinternat: 9-10 dec 2017 24-25 februari 2018 5-6 maj 2018 13-14 oktober 2018

DELTAGARE
Karin Greenberg Gelotte
Per Tenggren
Aslan Akbas
Håkan Hallengren
Anneli Eriksson
Niklas Berglund
Katarina Sjöberg
Parisa Rezaeivar
Anna Jivén
Dzenan Cisija
Camilla Widman
Cristian Delgado Sandoval
Shahbaz Khan
Gabriella Köster
Christian Steingrüber
Pär Johansson
Dzevida Ramic
Admir Ramadanovic
Alfred Johansson
Jennifer Cardell
Susanne Sillberg Ligander

 

facebook Twitter Email