EU

Ett rättvist och jämställt Europa för alla, inte bara för några. Europeiska unionen bildades för att säkra fred och frihet genom samarbete och handel. Länder har genom åren knutits allt närmare varandra och välståndet har ökat genom utbyggnaden av den inre marknaden. Vi kan i dag studera, arbeta eller starta, driva och expandera företag i hela EU. Detta är ett av det europeiska projektets viktigaste framsteg.

Den svenska modellen ska utvecklas genom ökat samarbete i Europa. Vi kommer att prioritera:

En stark inre marknad öppen mot omvärlden. En tredjedel av de svenska jobben ärberoende av exporten. Arbetet med att riva handelshinder måste fortsätta. Den inremarknaden ska hållas öppen mot omvärlden.

Bra arbetsvillkor för alla som arbetar i unionen. Vi vill se ett EU som står upp för godaoch lika villkor för alla som arbetar inom unionen, som försvarar människors rätt till tryggaarbetsplatser och facklig organisering. Ett socialt protokoll bör läggas till i EU:s fördrag föratt säkerställa att lika lön och villkor ges för lika arbete i enlighet med regler och avtal iarbetslandet.

Stärkt sammanhållning i EU. Alla medlemsländer måste stå upp för gemensamt fattadebeslut och ta sin del av ansvaret. Länder som inte lever upp till sina åtaganden bör inteheller fullt ut få del av EU:s strukturfonder. Både rätt och plikt ska prägla samarbetet.

Sedan valet till Europaparlamentet har Socialdemokraterna fem ledamöter. De är Marita Ulvskog (delegationsledare), Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Olle, som företräder Göteborg i Europaparlamentet, är född 1948 på Hälsö i Göteborgs skärgård. Han har tidigare bl a varit ordförande för IF Metall avdelning 36 och ordförande för LO Göteborg. Olle är ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) och ersättare i utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE).

Läs mer om Olles och de övriga S-parlamentarikernas arbete här 

 

Sidan uppdaterades senast 2017-08-08

facebook Twitter Email