Föreningsservice

Vi trycker kallelser eller flygblad från färdigt original. Originalet kan mejlas in, lämnas in på USB-minne eller som pappersoriginal.

Vid beställning av kallelser och flygblad används e-postadress:
[email protected]

Det ska framgå vem som beställer tryckningen, vilken förening, klubb eller krets.

Vi gör följande:

  • Trycker kallelsen från färdigt original, i färg eller svart/vitt.
  • Adresserar kuvert från vårt medlemsregister.
  • Kuverterar C5 kuvert (max 8 papper), om C4 kuvert behövs får det komma in någon från föreningen och packa.
  • Frankerar  och postar.
  • Skriver en samlingsfaktura, som skickas till kassören 1 eller 2 gånger/år.

Om inget annat anges så trycker vi kallelsen i färg och skickar med A-post. Vi utgår också från att det endast är de medlemmar som saknar e-post som ska ha utskicket.

Tänk på att vara ute i god tid med kallelsen. Beroende på omfattning och arbetsbelastning behöver vi 3-4 arbetsdagar på oss efter vi fått in originalet.

För mer detaljer och priser se dokumentet:

Detaljer och priser 

Mallar
Här hittar du olika mallar som du kan använda dig av för diverse ändamål. Klicka på den röda knappen för att ladda ner dokumentet!

Nedan hittar du de mallar som kan användas inför och under årsmöten.

Kallelse kretsårsmöte  Kallelse årsmöte  Dagordning årsmöte

Dagordning kretsårsmöte  Budget  Resultaträkning 

Balansräkning  Revisionsberättelse  Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsplan 

Här hittar du övriga mallar.

Kallelse föreningar  Flygblad 

Senast uppdaterad 2018-05-03

facebook Twitter Email