#22 Karin Greenberg Gelotte

Försäkringstjänsteman 59 år till regionfullmäktige

De viktigaste frågorna för mig är jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. Att alla har rätt till en egen bostad, att sjukvården är lättillgänglig och att Sverige förblir ett öppet land med en generös inställning till människor som behöver skydd och hjälp.

Jag vill bidra till ett rättvisare, jämlikare, tryggare och mer jämställt samhälle, till ett öppet och generöst Sverige där det alltid finns en chans till. Det får aldrig vara kört för någon, inte för den långtidssjuke, inte för den långtidsarbetslöse, inte för den nyanlände som behöver vår hjälp för att börja om livet.

facebook Twitter Email