#46 Johanna Hektor

Civilingenjör 35 år till regionfullmäktige

Jag känner engagemang inom ett brett område av frågor! Miljö- och hållbarhetsfrågan står väldigt högt i prioritet för mig. Det är en stor utmaning att upprätthålla vårt sätt att leva och driva våra verksamheter på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt ur hållbarhetsperspektiv. Jag är även väldigt intresserad av t.ex. frågor rörande stadsbyggnad, infrastruktur och kollektivtrafik

Jag har som person en stark drivkraft att utveckla och förbättra saker i min omgivning. Att vara politiskt engagerad ser jag som ett sätt att få utlopp för mitt engagemang och ta mitt samhällsansvar. Som politiker får man vara med att påverka där det verkligen gör nytta och man får samtidigt återkoppling på att det faktiskt blir en skillnad av besluten man är med om att ta. Det ger energi och vilja att fortsätta arbetet.

facebook Twitter Email