#10 Håkan Hallengren

Terminalarbetare 51 år Lundby till kommunfullmäktige

Att vi i kommunen kan ge god omsorg vare sig du är ung eller gammal är viktigt för mig. Att förskolan och skolan kan ge trygghet under dagen och en god utbildning för att rusta barn och ungdomar för vuxenlivet. När man blir äldre ska man känna sig trygg att det stöd i man behöver i hemmet eller på ett boende håller god kvalitet. Att den som arbetar inom kommunen oavsett verksamhet mår bra på jobbet och har den kompetens som krävs och att resurserna är tillräckliga.

Jag hittar min kraft i att jag tror på ett jämlikt samhälle där alla får en möjlighet att forma sitt eget liv, efter sina förutsättningar oavsett var man bor, var man kommer ifrån eller hur man ser ut. Där är vi inte idag, det ger mig energi att den frågan ständigt måste vara aktuell i alla sammanhang där beslut fattas.

facebook Twitter Email