Göteborgs Socialdemokratiska Högskoleförening

 

Ordförande: Marina Fransson

E-post: [email protected] 

Hemsida

 

facebook Twitter Email