Uttalande av distriktskongressen om Myanmar (Burma)

Situationen i Myanmar (Burma) är ohållbar där våldsamheterna mot minoritetsbefolkningen rohingya har intensifierats. Vittnesmålen beskriver hur militären dödar och bränner byar, grova övergrepp, sexuellt och könsbaserat våld och stor utsatthet hos barn och unga. Över en halv miljon rohingyer har flytt över gränsen till Bangladesh i världens nu snabbast växande flyktingkris. FN kallar attackerna för ”ett skolboksexempel på etnisk rensning”.

Vårt budskap till Myanmars regering är mycket tydliga. Militärens våldsanvändning måste omedelbart upphöra och hela befolkningen måste skyddas från övergrepp. Rättsstatsprincipen ska gälla och humanitära aktörer måste omgående ges fullt och säkert tillträde.

Såväl Sveriges regering, EU som FN har agerat. Men det krävs mer konkreta påtryckningar. Det kan vara riktade sanktioner som visarestriktioner för militärtoppar, frysning av militärers internationella bankkonton och ett stopp av bistånd och samarbete med militär och polis. Sveriges plats i FNs säkerhetsråd ger oss möjligheter att driva på ett kraftfullare agerande av FN.

I samband med utökade sanktioner krävs ett fortsatt och ökat stöd till landets demokratiska krafter, civilsamhället, progressiva sociala rörelser, kvinnoorganisationer och människorättsaktivister. Den svenska arbetarrörelsen har sedan många år stöttat demokratiska folkrörelser i Myanmar. Vi är övertygade om att hållbar fred och demokrati byggs underifrån.

För en långsiktig och hållbar lösning av krisen krävs att Myanmars regering tar itu med grundorsakerna till motsättningar och diskriminering av rohingyer. Den Kofi Annan-ledda utredningskommissionen föreslog i augusti att rohingyer ska ges möjlighet att bli burmesiska medborgare och att den burmesiska regeringen satsar på att utveckla den mycket fattiga provinsen Rakhine, där rohingya lever.

Alla folks frihet är hela världens fred.

 

Publicerad 29 oktober 2017 kl 10:15

facebook Twitter Email