Uttalande av distriktskongressen om ett socialt Europa

De sociala frågorna är viktiga när vi bygger framtidens hållbara Europa. Den europeiska unionen kan inte bara handla om konkurrens och marknad utan också om lika möjligheter till jobb, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet.

Vi socialdemokrater i Göteborg som idag är samlade till distriktskongress är stolta över att unionens toppmöte för rättvisa jobb och tillväxt hålls just i Göteborg den 17 november.

I Göteborg arbetar vi målmedvetet med att öka jämlikheten. Stan växer och moderniseras i ett positivt utvecklingssprång. Vi vill att den utvecklingen ska komma alla göteborgare till del. Här ska alla, nya och gamla göteborgare, gå till jobbet eller skolan, ta ansvar och känna trygghet i stan. I det nya Göteborg satsar vi på jämlikhet för det är både rätt och smart. Alla göteborgare tjänar på minskade klyftor.

Under toppmötet kommer EU-länders stats- och regeringschefer och arbetsmarknadens parter att mötas för att diskutera hur man kan främja rättvisa jobb och tillväxt. Man kommer att rikta in sig på nya möjligheter och utmaningar när det gäller arbetsmarknaderna och de sociala trygghetssystemen. EU ska inte ta över kompetens från den nationella eller lokala nivån, subsidiaritetsprincipen ska gälla, men ett större fokus på social hållbarhet på alla politiska nivåer är nödvändigt. Det finns ingen lösning som passar alla, men vi står inför gemensamma utmaningar och vi måste agera.

Det är särskilt glädjande att arbetet inom unionen med den sociala pelaren går framåt. Pelaren innehåller 20 konkreta punkter om lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och social trygghet och inkludering. Bland punkterna kan bland annat nämnas rätten till utbildning och livslångt lärande, säkra anställningar, jämställdhet mellan könen, lika förutsättningar oavsett ursprung, religion, funktionshinder eller sexuell läggning, skäliga pensioner och tillgång till sjukvård av god kvalitet. Överenskommelsen i Ministerrådet i måndags om lika lön för lika arbete genom ett nytt utstationeringsdirektiv är ett viktigt steg i den riktningen.

Både EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet har ställt sig bakom den sociala pelaren. Vi ser nu fram emot att toppmötet i Göteborg blir starten för att förverkliga dess visioner. Ett jämlikt och jämställt samhälle med rättvisa jobb och tillväxt är möjligt, såväl för oss göteborgare som för alla européer.

 

Publicerad 29 oktober 2017 kl 10:15

facebook Twitter Email