#23 Conny Jervhäll

Ombudsman Byggnads 50 år till regionfullmäktige

De viktigaste frågorna för mig är bostadspolitik, barnomsorg och äldreomsorg, en sund sjukvård för alla, regionala och kommunala infrastrukturfrågor, en skola för alla och inga vinster i välfärden.

Jag jobbar inom fackförenings rörelsen och har alltid företrätt mina kamrater , vill ha ett jämlikt samhälle där inte plånboken styr , mitt politiska engagemang har jag från min uppväxt och arbetsliv , sett många orättvisor och tror på jämställdhet solidaritet allas lika värden. Och tror starkt på den svenska modellen och vill värna om den stark , ordning och reda.

facebook Twitter Email