Gläntan i skogen – om socialdemokratins utmaningar i en ny tid

  ?Gläntan i skogen ? om socialdemokratins utmaningar i en ny tid? är en rapport från Tankeverksamheten inom Arbetarerörelsen i Göteborg skriven av Delvin Arsan, Tor Gustafsson och Stig-Björn Ljunggren. Rapporten är ett ambitiöst försök att med en bred ansats inventera den socialdemokratiska idédebatten globalt, med speciell uppmärksamhet på hur verkligheten beskrivs, vilka målsättningar som lyfts…

Läs mer

Samma moms på digitala som tryckta medier

  Gunilla Carlsson skriver om hur M-regeringen har hög svansföring i IT-frågor, men sitta tyst runt bordet i EU när momsfrågorna ska avgöras. Det finns många frågor kring det nya momsdirektiv som EU-kommissionen håller på att ta fram. Föreningsmomsen har varit en fråga som vi socialdemokrater i riksdagens skatte- och kulturutskott har drivit. En annan…

Läs mer

Hög tid att regeringen gör klart vilka sportevenemang som alla ska kunna se

I ett utlåtande från en generaladvokat i EU-domstolen föreslås att EU:s medlemsländer ska få lista vilka sportevenemang som är så viktiga att de måste sändas i fria tv-kanaler. Gunilla C Carlsson, socialdemokratisk ordförande i kulturutskottet, konstaterar att utlåtandet i EU-domstolen ger stöd åt partiets linje och anser att det är hög tid att regeringen genomför…

Läs mer

Hammarstrand: ”GP har fel om förskolan”

I dag skriver GP att Socialdemokraterna har ett vallöfte om att minska barngruppernas storlek i förskolan. Men det stämmer inte enligt Robert Hammarstrand, ansvarigt skolkommunalråd (S). På länken nedan kan du läsa Robert Hammarstrands tankar om förskolan. http://rodgrontgoteborg.se/2012/12/05/koerna-avklarade-nu-ar-det-dags-for-barngrupperna/ Här kan du läsa mer om partiets vallöften från 2010 https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Politik/Politik-Goteborgs-stad/Valloften-och-ambitioner/          

Läs mer

Möt varselvågen med aktiv jobbpolitik

  Det behövs en politik där människor får möjlighet till utbildning som leder vidare, istället för Fas3, skriver Göteborgs riksdagsledamöter. Varselvågen sveper nu in över Göteborg och Sverige. I Göteborg har sedan årsskiftet över 2 500 personer varslats, vilket vid årets slut kommer bli den högsta varselsiffran sedan 2009. Bara inom IF Metall Göteborgs avtalsområde…

Läs mer

Fler jobb kräver bättre infrastruktur

  Artikel av Lars Johansson, ledamot (S) i Riksdagens trafikutskott.   Att det svenska järnvägssystemet dras med stora problem är väl känt. Sex år med en borgerlig regering har inneburit sex förlorade år för järn­vägen. Anders Borg har hävdat att Sverige har överinvesterat i järnväg och att ostlänken är robust olönsam. Nyinvesteringarna i järnväg har…

Läs mer

Nämndemännen behövs

  Av Mattias Jonsson, riksdagsledamot (S) från Göteborg och ledamot av nämndemannautredningens referensgrupp.   Nämndemannasystemet har kommit att ifrågasättas. Starka krafter (inte minst bland jurister) vill istället öka juristernas inflytande till förmån för de folkvalda nämndemännen. Jag håller inte med.   Händelser som Södertäljerättegången som måste göras om har tagits som intäkt för att systemet…

Läs mer

Möte om Västsvenska paketet

Boka in måndagen 29 oktober i kalendern. Då ger kommunalråden Johan Nyhus (S) och Jonas Ransgård (M) sin syn på Västvenska paketet och framtidens infrastruktur i Göteborg. Informationsmötet blir en slags fortsättning på det senaste mötet som var i Skälltorpsskolan den 10 oktober. Även det här mötet är i Backa och arrangeras av Socialdemokraterna och…

Läs mer
facebook Twitter Email