Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola

Av Robert Hammarstrand, kommunalråd i Göteborg med ansvar för skolan. Stefan Löfven och Socialdemokraterna föreslår att göra skolan obligatorisk upp till 18 års ålder. Det innebär att också gymnasiet, på samma sätt som grundskolan, blir obligatoriskt. Istället för en skolplikt på 9 år får vi en skolplikt på 12 år. Jag tycker att det är…

Läs mer

Kommentar till regeringens sjöfartsplan

 Pressmeddelande från Socialdemokraterna i Göteborg21 jan 2013   Infrastrukturministern har idag presenterat en ny handlingsplan för svensk sjöfart.  http://www.regeringen.se/sb/d/17076/a/207453.    Lars Johansson, sjöfartspolitisk talesperson för (S), kommenterar: – Regeringen är handlingsförlamad och orkar inte komma med förslag till tonnageskatt. Det står klart när infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i dag presenterade regeringens s.k. handlingsplan för sjöfarten. Det…

Läs mer

Att klara jobben är den största utmaningen

  Debattartikel av Mattias Jonsson, riksdagsledamot (S), Göteborg, och Mikael Damberg Gruppledare (S) i riksdagen.   Den största utmaningen i Sverige i dag är att klara jobben. Just jobben har bäring på allt annat: Kvaliteten i skolan och välfärden. Sveriges utveckling och välstånd. Ett jobb ger frihet och möjlighet till utveckling för var och en…

Läs mer

Gläntan i skogen – om socialdemokratins utmaningar i en ny tid

  ?Gläntan i skogen ? om socialdemokratins utmaningar i en ny tid? är en rapport från Tankeverksamheten inom Arbetarerörelsen i Göteborg skriven av Delvin Arsan, Tor Gustafsson och Stig-Björn Ljunggren. Rapporten är ett ambitiöst försök att med en bred ansats inventera den socialdemokratiska idédebatten globalt, med speciell uppmärksamhet på hur verkligheten beskrivs, vilka målsättningar som lyfts…

Läs mer

Samma moms på digitala som tryckta medier

  Gunilla Carlsson skriver om hur M-regeringen har hög svansföring i IT-frågor, men sitta tyst runt bordet i EU när momsfrågorna ska avgöras. Det finns många frågor kring det nya momsdirektiv som EU-kommissionen håller på att ta fram. Föreningsmomsen har varit en fråga som vi socialdemokrater i riksdagens skatte- och kulturutskott har drivit. En annan…

Läs mer

Hög tid att regeringen gör klart vilka sportevenemang som alla ska kunna se

I ett utlåtande från en generaladvokat i EU-domstolen föreslås att EU:s medlemsländer ska få lista vilka sportevenemang som är så viktiga att de måste sändas i fria tv-kanaler. Gunilla C Carlsson, socialdemokratisk ordförande i kulturutskottet, konstaterar att utlåtandet i EU-domstolen ger stöd åt partiets linje och anser att det är hög tid att regeringen genomför…

Läs mer

Hammarstrand: ”GP har fel om förskolan”

I dag skriver GP att Socialdemokraterna har ett vallöfte om att minska barngruppernas storlek i förskolan. Men det stämmer inte enligt Robert Hammarstrand, ansvarigt skolkommunalråd (S). På länken nedan kan du läsa Robert Hammarstrands tankar om förskolan. http://rodgrontgoteborg.se/2012/12/05/koerna-avklarade-nu-ar-det-dags-for-barngrupperna/ Här kan du läsa mer om partiets vallöften från 2010 https://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Goteborg/Politik/Politik-Goteborgs-stad/Valloften-och-ambitioner/          

Läs mer

Möt varselvågen med aktiv jobbpolitik

  Det behövs en politik där människor får möjlighet till utbildning som leder vidare, istället för Fas3, skriver Göteborgs riksdagsledamöter. Varselvågen sveper nu in över Göteborg och Sverige. I Göteborg har sedan årsskiftet över 2 500 personer varslats, vilket vid årets slut kommer bli den högsta varselsiffran sedan 2009. Bara inom IF Metall Göteborgs avtalsområde…

Läs mer
facebook Twitter Email