Jobben – en allvarlig fråga

  I Västervikstidningen 30 april skriver Göran Färm och Olle Ludvigsson om Sveriges ekonomiska- och arbetsmarknadssituation där arbetslösheten nåttt en nivå på över åtta procent. ”Regeringen och Hökmark väljer dock att blunda för detta misslyckande. Det kan vi inte acceptera. Betydligt mer måste göras i jobbfrågan. Det socialdemokratiska målet är ambitiöst men realistiskt: till 2020…

Läs mer

Trängselskatten blir riksdagsfråga

Pressmeddelande från Socialdemokraterna i Göteborg29 april 2013 Riksdagsledamot Lars Johansson (S) från Göteborg ställer i en interpellation till finansminister Anders Borg (M) följande frågor angående trängselskatten i Göteborg: – Har finansministern gjort det ställningstagandet att det är möjligt att lokalt folkomrösta om en statlig angelägenhet som trängselskatten i Göteborg? – Om en majoritet i Göteborg…

Läs mer

Bok om S-profiler

  Fredagen 26 april lanserades en ny bok ”Socialdemokratiska profiler i Göteborg” där drygt ett 40-tal göteborgska s-politiker(födda 1914-1949) där ett frygt 40-tal göteborska s-politiker födda före1950 presenteras. Boken innehåller förutom biografier också referat från samtal där några av dem träffats för att diskutera gammal och ny politik. Gemensam för de flesta är att de haft uppdrag…

Läs mer

Distriktsårskongress 2013

  Uttalande från distriktsårskongressen 27 april 2013. Regeringens hantering av ungdomsarbetslösheten är ett fiasko. Trots en relativt stark ekonomi har över 40 000 unga (25 %) idag varit utan arbete i mer än 6 månader. Fiaskot är illa i sig. Än värre är att regeringen saknar ambitioner för framtiden. Socialdemokraterna föreslog i höstas mer än…

Läs mer

Tage Erlanders Hedersmedalj 2013

Ingvar Svensson mottog Tage Erlanders hedersmedalj inför ombudens stående applåder vid partidistriktets årskongress 2013 den 27 april. Medaljen delas ut av partistyrelsen till partimedlemmar som representerat partiet i samhället och i partiets egen organisation under minst 30 år och därvid utfört ett förtjänstfullt arbete för partiets bästa.  

Läs mer
Läs mer

Finska mångkulturella högskoledagen

  Shadiye Heydari, riksdagsledamot (S) ingivde 26 april den finska mångkulurella folkhögskoledagen. Här kan du läsa invigninvstalet:   ”Hej vänner! Först vill jag tacka för inbjudan och för att jag ska inviga folkhögskoldagen. Det är en ära för mig att få vara här idag. Folkbildning är lika som frihet för mig. Den har ju en helhetssyn…

Läs mer

Produktivitet och effektivitet i Göteborgs hamn

  I GP 26 april skriver Anneli Hulthén och Sven Hulterström en replik om de åtgärder som har vidtagits för att utveckla Göteborgs hamn. Det var dags för Göteborgs Hamn att få samma struktur som de allra flesta av världens storhamnar. I strävan av detta var det nödvändigt för hamnen att få internationell expertis. Kraven…

Läs mer
facebook Twitter Email