Med anledning av en partiföreträdares delning på Facebook

Hej, Vi är mitt uppe i slutskedet av en väldigt viktig valrörelse och granskningar av enskilda företrädare får allt större uppmärksamhet. Vad vi behöver och vill ha är en ärlig och juste debatt mellan partierna som tydliggör skillnaderna mellan oss som bygger på fakta. Vi ska bedriva en valrörelse som är tuff i sak men det…

Läs mer

En extra veckas ledighet för föräldrar – en familjevecka

Valet den 9 september är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle, där du som förälder både kan jobba heltid och ha barn – utan att behöva slå knut på dig själv eller gå ner i arbetstid.

En extra veckas ledighet Den svenska välfärdsmodellen bygger på att det går att kombinera arbete och föräldraskap, bland annat genom en utbyggd barnomsorg och föräldraförsäkring. Nu vill vi ta nästa steg. Socialdemokraterna går därför till val på en extra veckas ledighet för Sveriges föräldrar att ta ut i samband med skollov, studiedagar eller terminsstart. Förslaget…

Läs mer

En skola som ger varje barn möjlighet att växa

Vi vill ha en skola som ger varje barn möjlighet att växa. För oss socialdemokrater är det enkelt – i ett starkt samhälle ska alla barn ha samma möjligheter att växa och utvecklas i livet. Den resan börjar i skolan. Att investera i skolan är därför en av våra viktigaste prioriteringar. Kunskapsresultaten ska fortsätta öka och då behöver Sverige fler behöriga lärare men även andra yrkesgrupper i skolan.

Vi vill att lärare ska göra det de är bäst på – bedriva undervisning. Rektor ska ges möjlighet att fokusera på huvuduppdraget som pedagogisk ledare för lärarna. För mycket tid läggs idag på onödig administration som skulle kunna utföras av andra. Rektor ska ha mandat över budgeten för att möjliggöra långsiktiga förändringsarbeten.  Resurser till förskolan…

Läs mer

Trygghet och trivsel på äldre dar

De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Att bryta ensamheten och öka tryggheten hos våra äldre är en fråga om anständighet. För oss socialdemokrater går investeringar i välfärden och satsningar på våra äldre före skattesänkningar för de som tjänar bäst. I det starka samhället blir du inte fattig och otrygg när du blir äldre. Därför går vi till val på att bygga fler trygghetsboenden och avskaffa den orättvisa pensionärsskatten.

Vi vet att gruppen äldre ökar kraftigt från 2020 och framåt. En långsiktig planering av äldreomsorgen är nödvändig. Vi ska bygga äldreboenden för de äldre som har ett stort vårdbehov men också trygghets- och gemenskapsboenden för de som vill bo kvar hemma längre. Alternativa boendeformer med gemenskap och aktivitet är viktigt. Olika boendeformer ska finnas…

Läs mer

3 miljarder för vård i tid och kortare köer

Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Sjukvården är en av de viktigaste delarna i det starka samhället och för att vi ska känna oss trygga. Vi måste kunna lita på att vården finns där när vi behöver den. Därför går vi till val på att satsa ytterligare 3 miljarder kronor på att korta vårdköerna.

Vård i världsklass – men för långa köer  Svensk sjukvård håller väldigt god medicinsk kvalitet, rentav världsklass. Men det räcker inte. Var tredje patient får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på operation eller behandling, och var fjärde får vänta för länge på besök i specialistvården. Detta är oacceptabelt och är inte värdigt en stark välfärdsstat…

Läs mer

Hör Håkan Linnarsson i radiodebatt om regionpolitiken här

Vi vill investera i vår gemensamma välfärd med kapade köer och höjda grundlöner inom vården, i kontrast mot de skattesänkningar som de borgerliga partierna tror ska lösa det vårdkaos som det moderatledda styret orsakat i Västra Götalandsregionen. Inför valet 9 september så håller P4 Göteborg en politisk debatt om hur Västra Götalandsregionen ska styras. Här kan du lyssna på debatten i sin helhet, där Håkan Linnarsson medverkar.

Det är jätteviktigt med en fast läkarkontakt men då måste vi först bryta beroendet av hyrläkare. Och då behöver vi inte mer marknadslösningar i vården utan en sammanhållen vård   Klicka här för att höra debatten i sin helhet!   Klicka här för att läsa mer om hur vi vill säkra en trygg vård i…

Läs mer

Socialdemokraternas kriminalpolitiska program

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös kamp mot brottsligheten. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. I det här programmet presenteras de åtgärder mot brott och otrygghet som Socialdemokraterna har genomfört i regeringsställning samt de åtgärder som vi vill genomföra de kommande åren.

Socialdemokraterna antog i juni ett kriminalpolitiskt program som pekar ut riktningen för de kommande årens insatser mot brott och otrygghet. Nu presenteras programmet i sin helhet. Grunden för den Socialdemokratiska politiken mot brott och otrygghet är att bekämpa brotten och brottens orsaker. Där den moderatledda regeringen under 8 års tid försummade det brottsförebyggande arbetet så…

Läs mer

Idag startar förtidsröstningen!

Nu är det dags för dig att bestämma dig för vad du vill ha.

Vi Socialdemokrater vill bland annat ha: – En tryggare välfärd före skattesänkningar -60 000 fler bostäder för vanligt folk i Göteborg -10 000 fler poliser i landet – En trygg stad med inga särskilt utsatta områden i Göteborg om 10 år – Kapade köer och höjda grundlöner i vården – 5000 fler anställda lärarassistenter i…

Läs mer
facebook Twitter Email