Med anledning av dagens avhopp

Under förmiddagen idag har Jahja Zeqiraj meddelat att han inte längre är medlem i Socialdemokraterna. Jahja Zeqiraj har kommunala uppdrag som kommunfullmäktigeledamot och är ordförande i Fastighetsnämnden och SDN Västra Hisingen.
Då han inte längre är socialdemokrat är han självklart inte längre gruppledare för vårt parti i någon av dessa nämnder.

Som ordförande tycker jag naturligtvis att det är tråkigt när någon väljer att lämna vårt parti. Dock ligger mitt fokus även framöver på att utveckla politiken och få göteborgarnas förtroende att fortsätta utveckla vårt älskade Göteborg, med samtal och i dialog med göteborgarna.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller förste ombudsmannen.

Anna Johansson
Ordförande

facebook Twitter Email