#9 Shadiye Heydari

Enhetschef 51 år Angered till kommunfullmäktige

Jag brinner för fred, frihet, mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhetsfrågor. Jag tänker fortsätta arbeta för ett jämlikt, jämställd, solidariskt, öppet, enat och kärleksfullt samhälle som samlar oss alla under sina vingar oavsett ålder, funktionsvariation, bakgrund och färg. Ett land som håller ihop där var och en får samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. För mig som socialdemokrat är det viktigt att vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Framtidstro och hopp ska vara ett ledord i vår politiska kamp för ett rättvisare och inkluderande samhälle där var och en ser sig själva som samhällsbyggare.

Mina andra hjärtefrågor är:

Våra äldre förtjänar en trygg och värdig ålderdom. Ingen skall behöva lida av sjukdomen psykisk ohälsa och personlig assistans är vägen till frihet. Jämlik vård och hälsa, alla patienter ska få tillgång till likvärdig vård oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status. Bort med väntetiderna, köerna till akutvården och behandling.

Skolan ska vara en trygg plats som präglas av kunskap, glädje och harmoni, inte en plats som skapar magont och ångest. Jag vill att alla barn ska ha det bra i livet.

Bostaden är en social rättighet, ingen ska behöva säga nej till utbildning och jobb på grund av bostadsbrist. Kompetensförsörjning och validering är nyckeln till frihet och jobb.

Jag drivs politiskt av de orättvisor som finns i samhället och i världen. Min kurdiska bakgrund som präglats av krig, förtryck, ojämställdhet och politisk kamp har därför spelat stor roll för mitt engagemang.

Samtalen och möten med alla fantastiska människor om en rättvisare, jämlik och fredlig värld ger mig styrka och energi för att fortsätta kämpa för ett fredligt och jämlikt samhälle -och värld.

facebook Twitter Email