#8 Cecilia Dalman Eek

Ombudsman 57 år till regionfullmäktige

Den viktigaste välfärdsfrågan är sjukvården. Den ska finnas nära och det ska inte spela någon roll var man bor eller vilka levnadsvillkor man har. Jag vill minska köerna och korta väntetiderna genom att investera i fler anställda och bättre arbetsvillkor, ny teknik och mindre administration. Sjukvården ska bli bättre för alla genom att ta vara på personalens kompetens med patienternas bästa i fokus. Det går före skattesänkningar. Långt före.

Jag växte upp i ett samhälle som bit för bit gav alltfler möjlighet att själva forma sina liv. Med skolor, utbildning, sjukvård och bra bostäder fick min familj ett mycket bättre liv än vi annars skulle haft. Nu har jag sett hur klyftorna återigen växt i samhället men också hur vi påverkas av klimatförändringarna. Samtidigt ser jag vilka goda möjligheter som finns och hur bra det kan bli när vi hjälps åt. Därför arbetar jag för trygg välfärd, för jämställdhet, jämlikhet och en hållbar utveckling.

 

facebook Twitter Email