#8 Aslan Akbas

Administratör koordinator 54 år Centrum till kommunfullmäktige

För mig är viktiga frågor jämlikhetsarbetet, välfärdsfrågor och  frågor så som skola och förskola. Solidaritet med förtryckta folkgrupper och jobbet för demokrati är viktigt för mig som politiker och person. Ett annat område som är viktigt för mig utbildning och rätten till ett arbete för kunna få  självförsörjning som leder till välbefinnande och bättre livsvillkor.

Jag hittar min drivkraft i att jag anser att politik är att vilja som leder till förändring och som leder till bättre livsvillkor för våra medborgare. Min drivkraft hittar jag i att vilja bidra med min del till ett bättre samhälle. Glädjen i att kunna bidra och påverka politikens innehåll ger mig viljan att fortsätta med politiken.

facebook Twitter Email