#70 Mattias Hallberg

SFI-lärare 53 år Majorna Linné till kommunfullmäktige

Att sjukvården i realiteten skall fungera är min viktigaste fråga. Att framförallt barnpsykiatrin med alla dess inriktningar skall fungera, utvecklas och göras mer lättillgänglig och samtidigt kraftigt utvidgas. Inget enda barn eller ungdom skall behöva ”vända i dörren” på grund av att möjligheterna inte finns. Jag tror även på en stark vård med alternativ i missbruksvården. Jag anser att våra medborgare i Göteborg som uppbär sjukersättning skall ges samma möjligheter/rättigheter som övriga pensionärer beträffande rabatterad kollektivtrafik. De är precis som våra ålderspensionärer en eftersatt grupp politiskt som kämpar hårt för att få sin vardag att gå ihop ekonomiskt.

Tycker att det är viktigt att vi kan göra om regler och tillämpning för hur föreningar får kommunalt (även statligt) stöd. Tror att vi aktivt kan arbeta för att integrationen ges fler nycklar till att lyckas. Bland annat genom att göra arbete inom sjukvården och tex äldreboende mer lättillgängligt. Jag skulle också aktivt vilja arbeta för att göra det politiska arbetet mer lättförståeligt och lättillgängligt för alla Göteborgare.

Min egna historia gör att jag känner stor vilja att framförallt förändra barn och ungdomars möjligheter till ett liv fullt av möjligheter och en nyfikenhet på att själva inse möjligheten att påverka sin egna framtid. När jag är ute och pratar med vänner eller andra människor på tex ett torgmöte så fylls jag av tillfredställelse av att förstå att vårt samtal får dom att se en annan lösning på ett problem eller att inse jag själv får insikt i de problem som de själva upplever. Att vidga vyerna är viktigt. Att fråga om andra människors problem eller åsikter blir ju värdefulla först då JAG är villig att lyssna.

facebook Twitter Email