#70 Carolina Hultgren

Lärare 70 år till regionfullmäktige

Utbildning är min viktigaste fråga- alla barn ska ha rätt till skola och resurserna till skolorna ska öka. Sjukvården är också en viktig fråga, alla patienter måste känna sig trygga både innan och efter behandling. Kultur är viktigt för samhället och utbildning utvecklar samhället på rätt sätt. Sen tycker jag också att frågor om integration och flyktingar är väldigt viktiga.

 

facebook Twitter Email