#7 Marina Johansson

Barnskötare 47 år Norra Hisingen till kommunfullmäktige

Jag brinner för att minska klyftorna i Göteborg. Jämlika samhällen är bättre för alla, tryggheten ökar, kriminaliteten minskar, ekonomin blir bättre. Alla barn och unga ska lyckas i skolan, få arbete och bostad. Jag vill ha mer förebyggande arbete och tidiga insatser riktat till barn och unga. Kriminalitet och organiserad brottslighet ska tryckas tillbaka. Göteborg ska inte ha några utsatta områden om 10 år. Äldre Göteborgare ska känna sig trygga och bo bra med tillgång till stöd och gemenskap.

Jag ser orättvisa och ojämlikhet varje dag. Jag själv vet hur det är växa upp under tuffa ekonomiska förhållanden och vill att alla barn ska få en bra start i livet. På arbetsmarknaden finns stora skillnader i arbetsvillkor och löner, mellan kortutbildade och grupper med lång utbildning, mellan kvinnor och män. Klasskillnaderna måste minska och jämlikheten måste öka för att minska fattigdom och segregation. Viktigt att bryta det sociala arvet. Det är det som i grunden driver mig att jobba politiskt.

facebook Twitter Email