#69 Sara Teclezion Woldemariam

Boendepedagog 50 år Lundby till kommunfullmäktige

Min viktigaste fråga är skolfrågan- att alla elever ska nå kunskapskraven. Att läraren ska bli en riktig lärare och att dokumentationstiden ska minska. Den minsta tiden ska användas till eleven.

Min kraft till arbeta politiskt hittar jag i min vilja att se förändring i skolan, att skolorna i Göteborg ska bli ledande inom kunskap. Att öka interaktivt lärande som engagerar och motiverar eleven aktivt i inlärningsprocessen. Att alla elever ska nå målet och att ingen går ut gymnasium eller nian utan fullständiga betyg.

 

facebook Twitter Email