#69 Patrik Torneus

Byggnadssnickare 27 år till regionfullmäktige

Min viktigaste fråga är arbetarklassens rätt till ett värdigt liv.

I min familjs framtid hittar jag kraft att arbeta politiskt.

facebook Twitter Email