#68 Annika Stenlund

Gymnasielärare 66 år till regionfullmäktige

Jag har varit lärare i 30 år i samhällskunskap, internationella relationer, internationell ekonomi och psykologi och har många idéer om skola och skolutveckling och likvärdig skola. Det är den viktigaste frågan för mig.

Jag hittar kraft att arbeta politiskt i mitt politiska engagemang och stora intresse, jag läser två morgontidningar, jag är med i tre bokcirklar (bland annat Almas) jag följer med dokument inifrån och utifrån i SVT och andra dokumentärer eller debattprogram som God morgon världen i P1. Jag har anordnat FN-rollspel på den skola jag arbetar på, partipolitiska debatter, klimatdebatter och nu skolval. Jag finner inspiration i de möten och diskussioner jag dagligen har både på min skola och på fritiden.

facebook Twitter Email