#67 Leonard Heed

Coach 41 år till regionfullmäktige

Skolpolitiken är min viktigaste fråga. Vi behöver öka resurserna till alla skolformer. Gruppstorlekarna måste minska och kringpersonalen öka.

Idén om det starka samhället är idén om att vi tillsammans skapar en bättre framtid. Alla är vi beroende av varandra. Där hittar jag kraft att arbeta politiskt.

facebook Twitter Email