#66 Carina Eloff

Beteendevetare 61 år till regionfullmäktige

En viktig fråga för mig är konst och kultur för alla. Konst och kultur förenar och skapar förutsättningar till den demokratiska processen och ger alla rätt till en del av kulturlivet. Målsättningen är att stärka kulturlivet och dess roll i samhället.

En annan viktig fråga för mig är större satsningar på psykiatrin. Allt fler unga människor mår dåligt. Den psykiska ohälsan är en av våra största utmaningar som kostar samhället stora resurser. Det är därför viktigt att forskningen ges tillräckligt med resurser för att hindra skadebeteende och självmord.

Jag hittar min kraft att arbeta politiskt från min egen livserfarenhet och min stora vilja att försöka förändra och påverka samhället i en mer solidarisk och demokratisk inriktning. Jag tror på Socialdemokratin som ett rättesnöre i den socioekonomiska processen där alla får ta del av välfärden.

facebook Twitter Email