#65 Jan Bergström

fd. Brandman 64 år till regionfullmäktige

Jag vill kämpa för att våra pensionärer som byggt upp vårt land och har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle skall är en av de viktigaste frågorna för mig. Alla pensionärer skall kunna leva på sin pension som de arbetat för att få i nästan hela deras liv. Skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner är helt oacceptabel och mycket orättvis och så får det inte vara. Många pensionärer lever ett mycket aktivt liv med stor vänskapskrets efter pensionen men för många andra ökar ensamheten och jag vill tillsammans med andra politiskt arbeta för att minska denna ensamheten. I mitt arbete på Räddningstjänsten i Göteborg var jag med i ett nationellt projekt Dödsbränder i bostäder och där var orsaken till flera av bränderna att den drabbade var ensam i sitt hem.

Jag vill kämpa för att våra pensionärer var de än lever och bor skall känna sig trygga men också på de vårdhem, sjukhus som de kanske behöver någon gång under sitt liv. Under många år har jag hjälp mina kära gamla anhöriga som valt att bo hemma och har sett samt upplevt att den vård i hemmet som de fått inte alltid har fungerat av olika orsaker. Den har varit bra, den är ibland bra men den har blivit sämre och nu är det dags att den blir bättre igen.

Jag vill också kämpa för att de pensionärer som vill fortsätta att jobba efter att de blivit pensionärer skall kunna göra det. Med den åldrande befolkning vi har i vårt land behövs arbetande pensionärer med sin stora erfarenhet men också för att ha långsiktigt hållbara pensioner och hjälpa till att säkerhetsställa välfärden i vårt land både för unga men också för äldre som pensionärer.

Jag vill också kämpa för den svenska skolan som skall vara ett flaggskepp i vårt samhällsbygge. I skolan ska barn och unga med olika erfarenheter och bakgrund mötas. Det är i mötet, i klassrummet, i skolan mellan elever med olika perspektiv som ny kunskap skapas och våra barn och unga rustas för att bli aktiva goda medborgare i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Genom skolans uppdrag ska alla barn och unga ges de bästa förutsättningar för att lära sig. Vi stat, kommuner, skolledare, lärare, elever och föräldrar skall tro på barnen så att de vågar tro på sig själva. Alla skolor skall vara lika bra och eleverna och lärare skall känna stolthet och glädje över sin skola men tyvärr är det inte så på många skolor. Tyvärr är det inte så och den utveckling som vissa skolor drabbats av i många år där barn sorteras i olika skolor utifrån föräldrarnas inkomster och utbildningsbakgrund den måste stoppas.

Marknadsmekanismerna i skolsystemet behöver kraftigt begränsas och vinstjakten i skolan stoppas. Det är också oerhört viktigt att staten och kommunerna tar ett mycket större ansvar än vad dom gör nu att höja studieresultaten i skolan som sjunkit dramatiskt under några år. Kunskap till Alla gör Sverige starkare. Under många år på 2000-talet arbetade jag som kontaktman anlagda bränder i skolor på den förebyggande avdelning på Räddningstjänsten i Göteborg. Det var på den tiden enligt Räddningsverkets statistik mesta anlagda bränder i Sverige och en av orsakerna som jag upplevde var att det var ”kaos” i vissa av stadens skolor. Genom olika både långsiktiga men också akuta åtgärder kunde vi vända denna negativa trend men tyvärr har anlagda bränder i skolor ökar igen. Detta är mycket oroande för en skola som brunnit ner eller som har fått omfattande skador gör att elever och lärare inte har någon skola att gå till för att ha sina lektioner. Det kostar också samhället stora mycket pengar att bygga upp en ny skola som istället skulle kunna användas till att skapa en bra skola som alla vill studera och arbeta i. Det svenska skolsystemet är idag världsunikt i hur det bygger marknadsmekanismer. Inget land kombinerar fritt skolval, avreglerad etableringsrätt för fristående skolor.

Min kraft att vilja arbeta politiskt har funnits där sen jag föddes 1954 i ett hem med 2 rum och kök i östra delarna av Göteborg där min mamma och pappa var mycket stolta och hängivna socialdemokrater. När jag blev så gammal att jag kunde börja läsa den socialdemokratiska tidningen Ny Tid som mina föräldrar hade som dagstidning. När jag blev så gammal att jag kunde se och lyssna på vår svartvita TV med en kanal när de sände politiska debatter där den underbare folklige Tage Erlander, socialdemokrat blev min stora förebild och idol. Att det sen tog nästan 63 år innan jag engagerade mig politiskt och blev medlem i det Socialdemokratiska partiet, avdelningen Tro&Solidaritet finns det många orsaker till.

Den viktigaste orsaken är att jag idag känner stor oro inför det samhälle som vi lever i idag och som hotar demokratin i vårt land Sverige men också i Europa och Världen. Jag vill kunna se mina barnbarn och kanske deras barn i ögonen när de frågar mig ”Vad gjorde Du farfar/morfar för att Sverige, Europa, Världen blir en mycket bättre plats att leva på?” Mitt svar till dom blir ”Jag engagerade mig politiskt i ett parti som jag alltid kanske inte tycker som i alla frågor men som skall göra vårt samhälle återigen till ett gott, mänskligt, rättvist, demokratiskt samhälle för det är vad som behövs i denna många gånger ”förvirrade” Värld. Men det kan jag inte göra ensam det måste man göra tillsammans, ung som gammal, fattig som rik och därför gör jag det med Socialdemokraterna för jag tror på dom, nu men kanske ännu mer i framtiden.

 

facebook Twitter Email