#63 Gert Bohlin

Pensionär 77 år till regionfullmäktige

Alla människors lika värde, Solidaritet och miljön är mina viktigaste frågor. Jordens resurser börja ta slut. Idéer om att rädda miljön måste omsättas till handling. Om vi menar allvar med solidaritet och allas lika värde, måste flyktingar och ensamkommande barns familjer återförenas. Vi socialdemokrater måste stoppa systemskiftet som högern arbetar med. Marknaden skall inte bestämma över vår välfärd. Skattepengar till välfärden och skolor skall användas där och inte gå till vinster till bolag i  skatteparadis. Jämställdhet måste upp på dagordningen, samhället har glidit isär. De rika har blivit rikare, där finns det pengar att hämta. Beskatta förmögenheter, arv och stoppa skatteflykt.

Genom att hela tiden arbeta för alla människors lika värde och solidaritet hittar jag kraft att arbeta politiskt. Genom att vilja ändra på flykting- och invandringspolitiken.  Vill få ett mer jämställt samhälle. Framförallt stoppa högerns frammarsch och få människor att förstå att högern vill ha ett systemskifte. Detta kommer att innebära att samhället blir mycket segregerat. De rika har tillgång till all välfärd och utbildning, de fattiga har inte råd att betala den dyra välfärden och utbildningen. Detta kommer att leda till svära motsättningar i samhället.

facebook Twitter Email