#61 Sofia Hvittfeldt

Fred- och utvecklingsvetare 27 år Östra Göteborg till kommunfullmäktige

Jämlikhet och jämställdhet är mina viktigaste frågor. För att skapa jämlikhet måste vi ha en stark skattefinansierad välfärd. En stark välfärd är en viktig del i att motverka psykisk ohälsa. Alla som behöver stöd ska få det. En stark välfärd är också förutsättningen för att uppnå jämställdhet. Bostadstrygghet ska inte vara en klassfråga och allmännyttan ska värnas. Segregationen måste brytas med fortsatta satsningar på våra förorter. Vi måste också fortsatt ta kraftfull strid mot alla former av rasism och sexism.

Jag hittar kraften att arbeta politiskt i socialdemokratins värdegrund som bottnar i klassanalys, demokrati och alla människors lika och okränkbara värde. Alla förtryckande strukturer så som exempelvis klass, rasism, patriarkat, homofobi, transfobi och funkofobi vill jag ska brytas. Demokratin är ett av det finaste vi har och måste alltid vårdas och försvaras från antidemokratiska krafter. Fokuset på kollektivet tilltalar mig starkt, att vi ska ta hand om varandra och lösa olika samhällsutmaningar gemensamt.

facebook Twitter Email