#6 Shahbaz Khan

Kommunalråd 38 år Lundby till kommunfullmäktige

Strävan mot jämlikhet tar aldrig slut. Den uppstår inte heller av sig själv. Den är ett resultat av politiskt målmedvetet och långsiktigt arbete. Min strävan är att skapa lika möjligheter, åt alla göteborgare, att få ett gott liv, oavsett deras föräldrars eller sina egna förutsättningar. Det betyder att vi har ett samhälle som stöttar och hjälper varandra. Att vi skapar ett samhälle där vi stärker varandras friheter.

Jag har ett särskilt engagemang i trafikfrågor. Här är en stark och utbyggd kollektivtrafik oerhört viktig i att ge alla människor lika möjlighet att nå det fantastiskt utbud av utbildning, arbete, kultur och fritid som Göteborg har att erbjuda. Eller bara för att kunna leva ett rikt socialt liv med nära och kära. Vi ska också bidra till att utveckla Göteborg till elbilshuvudstaden i Sverige.

facebook Twitter Email