#59 Adam Stensson

Metallarbetare 28 år till regionfullmäktige

För mig är klimatet den viktigaste frågan då den fortsatta utvecklingen kommer att drabba de som har minst hårdast, men sinom tid även alla andra. Därför tycker jag att det är politikens roll att se till så att människor kan och vill göra rätt. Dels så ska det finnas en fungerande kollektivtrafik som ett på riktigt alternativ till bilen och samtidigt så ska de fossilfria bränslena fortsätta fasas ut från vår energiförsörjning.

Min kraft att vilja arbeta politisk hämtar jag ur känslan av att faktiskt kunna påverka samhällsutvecklingen och göra samhället mer jämlikt. Att se ett samhällsproblem, adressera problemet och att sedan se problemet hanteras är en väldigt speciell och upplyftande känsla. Jag hämtar även kraft för mitt politiska engagemang i det politiska samtalet, att vid tillfället få vara länken mellan partipolitiken och medborgaren är en ynnest.

facebook Twitter Email