#57 Birgitta Adler

Processledare 62 år Majorna Linné till kommunfullmäktige

Välfärdsfrågor som jämlik skola, äldreomsorg, sjukvård är oerhört viktiga för mig och i kölvattnet av det så blir också frågan om utanförskap, integration och alla människors lika värde väsentliga. Vi ska skapa ett samhälle med likvärdiga förutsättningar för alla våra invånare. Andra viktiga frågor är vår stadsmiljö med stadsplanering, parker, kollektivtrafik och vår gemensamma livsmiljö som ska vara trygg, trevlig och tillgänglig. Att värna demokrati och utveckla den står också högt på dagordningen.

Tanken om alla människors lika värde och rätten att komma till tals och påverka vårt gemensamma samhälle är det som ger mig kraft att vilja arbeta politiskt. Människors engagemang, vilja och erfarenheter ska få komma till tals och som politiker ser jag en möjlighet att arbeta för att detta kommer tillstånd.

facebook Twitter Email