#55 Lars Skoglund

Pensionär 72 år till regionfullmäktige

Klimatfrågan är hur man än funderar den viktigaste. Demokrati och medborgarinflytande måste alltid säkras, hotet mot demokratin finns i den marknadsstyrda ekonomin. De mörka krafter som gömmer sig i SD måste vi hålla emot. Att utveckla föreningsliv och närhet mellan människor är framgånggångsfaktorer för ett rättvisare och jämlikare samhälle.

I att möta människor och tillsammans med dem ha roligt samtidigt som vi hjälps åt att hitta lösningar på aktuella små och stora frågor. Värdegrunden i vårt parti räcker långt för att känna behovet att vara engagerad, så hittar jag kraft att arbeta politiskt.

facebook Twitter Email