#53 Gabriella Köster

Student 36 år Västra Göteborg till kommunfullmäktige

Jag tror att ett barns uppväxtvillkor spelar roll. Det spelar roll för barnet självt och det spelar roll för hela samhället i stort – därför är frågor som skola och social omsorg otroligt viktiga för mig. Skolan – därför att det är där möjligheter tar form för varje barn. Det är också där som det finns en möjlighet att påverka och förändra de orättvisa sociala och ekonomiska klyftorna, som annars blir styrande i barns och ungas liv. De övriga sociala frågorna är också viktiga för mig för att möjligheten att styra om och välja på nytt alltid bör finnas kvar och erbjudas på flera plan.

När jag ser hur människor hamnar i utanförskap så reagerar mitt hjärta och förstånd i samklang, för inget samhälle kan fungera utan dess medborgare. Att vi behöver värna varann i solidaritet är inte bara ett önskemål – utan det är också en nödvändighet för hela vår existens. Att vi alla är olika med våra olika styrkor och svagheter är uppenbart men något som ofta inte kommer fram är att värdet på var och en inte skiftar – alla är lika mycket värda och det är helt ok, till och med nödvändigt, att vara olika. Varje människa äger rättigheter att få finnas till i ett värdigt och meningsfullt liv.

 

 

facebook Twitter Email