#52 Gustav Öberg

Ombudsman HRF 34 år Majorna Linné till kommunfullmäktige

En utav mina viktigaste frågor är frågan om bostäder – Allas rätt till bostad. Vi måste bygga så mycket bostäder  i Göteborg att tillgången överstiger efterfrågan och därmed även blir en prispress på hyror. En annan viktig fråga för mig är frågan om arbetsrätt – Allas rätt till tryggt arbete. Otrygga jobb leder till otrygga människor som inte vågar ta utmaningar och utvecklas. En tredje fråga som är viktig för mig är frågan om fördelningspolitik – Alla behöver vi stöd någon gång, vid sjukdom, utbildning, ålderdom, arbetslöshet – då ska samhället finnas där för oss. Ett jämlikt samhälle är ett starkt samhälle.

I orättvisan om de olika livschanserna hittar jag min drivkraft att arbeta politiskt. Förutsättningar som man inte själv kan påverka, kalla det slump eller öde, men vilken uppväxt, vilka föräldrar, drabbas av sjukdom osv. spelar fortfarande så stor roll – i vårt enda liv. Den som sen drar nitlotten förtjänar det lika lite som den som dragit vinsten. Solidaritet är därför insikten om att vinnare behöver kompensera förlorare, eftersom det inte ska vara slumpen eller ödet som ska avgöra ens möjlighet att förverkliga sina egna drömmars längtan.

facebook Twitter Email