#51 Erik Nilsson

Arbetare 51 år till regionfullmäktige

Utan inbördes ranking är följande frågor viktigt för mig, sysselsättning, utbildning, bostadspolitiken och vården.

Kraften att arbeta politiskt hittas när man stöter på förslag som inte är ordentligt genomtänkta.

facebook Twitter Email