#5 Ingrid Andreae

Ombudsman LO 57 år Majorna Linné till kommunfullmäktige

För mig är utbildningsfrågorna allra viktigast. Alla barn har rätt till en bra skolgång och att kunna gå ut skolan med godkända betyg. De sociala frågorna är också väldigt viktiga för mig, och de hänger såklart tätt ihop med utbildningsfrågor. Barn och ungdomar från socialt utsatta miljöer måste få den stöttning de har rätt till för att bli trygga vuxna.

Jag har arbetat mycket med barn från socialt utsatta miljöer. Detta var en av anledningarna till att jag började engagera mig politiskt. Denna erfarenhet blandat med mina tidigare fackliga uppdrag gör att jag ser att det behövs politiker med en bred erfarenhet, som vågar ta strid för de som inte har en egen stark röst. Den övertygelse som min livserfarenhet gett mig är det som jag hämtar kraft ifrån.

facebook Twitter Email