#49 Emelie Markianos

Studerande 22 år Örgryte Härlanda till kommunfullmäktige

Skola och utbildning är kittet som håller samman samhället. Det är förutsättningen för att driva innovation inom miljöområdet och skapa sysselsättning under strukturomvandlingar vilket i sin tur är grundläggande för att bilda trygghet för individen. Detta uppnås genom ett livslångt lärande med en tidig och god utbildningsgrund att stå på.

Kampen mot orättvisa är min absolut största drivkraft. På många områden i samhället råder ojämlikhet och orättvisa. De som har fysiskt ansträngande jobb tjänar ofta minst och de som växer upp med välutbildade föräldrar ges bättre möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv. Samhällets ojämlikhet är djupt omoralisk och kampen mot densamma är själva motorn i mitt engagemang.

facebook Twitter Email