#49 Carl Styvén

leg. Psykolog 43 år till regionfullmäktige

Att vård och omsorg håller hög kvalitet är tillgänglig och drivs effektivt är kärnfrågor för mig. Låt medarbetarna i offentlig sektor arbeta med brukare, patienter och anhöriga istället för administration och service åt andra myndigheter. Centrera organisationerna kring den enskilda personens behov och utforma verksamheten därefter.

Människor ska mötas av lika rättigheter och skyldigheter. Idag är skillnaderna alldeles för stora och förändring är nödvändig. Hög kvalitet på vård, skola och omsorg ska erbjudas alla oavsett vem du är eller var du bor. Jag drivs också av en stark vilja att minska byråkrati och eliminera slöseri i skattefinansierade verksamheter.

facebook Twitter Email