#48 Elisabeth Borg

HR-direktör 66 år till regionfullmäktige

Viktigt att utveckla lärande miljöer…för alla. Bildning överhuvudtaget som ger insikter och underlättar samlevnad mellan människor med olika bakgrund, tror på olikheter men det kräver intresse och insikter om vad detta innebär. Migration, skola, stadsbyggnad/utveckling av boende-levnadsmiljöer är viktiga frågor för mig. Också intresserad av boendeformer som skapar social samvaro och bidrar till trygghet i vardagen. Jämlikhet och jämställdhet är angelägna områden för att skapa bra och trygga miljöer. Och hur kan vi värna om demokratin?

Jag hittar min kraft att arbeta politiskt helt enkelt för att det är intressant. Vill försöka påverka, inte bara sitta på läktaren och reagera. Behöver alltså inte leta efter kraften, den finns så länge ingen dödar den. Den har alltid funnits inom mig men inte alltid så lät att ta sig in i maktstrukturerna. Jag är nyfiken och vill möta andra med samma intresse för att förstå hur man kan skapa goda levnadsförhållanden, utveckla samhället men också hur man värnar om det vi uppnått, gör sig inte själv.

facebook Twitter Email