#45 Vujadin Kozomora

IT-projektledare 48 år till regionfullmäktige

Frågor som nu står högst på medborgarnas dagordning är Invandring/integration, sjukvård och skola. Av dessa är sjukvård frågan som är viktigast för mig och där jag både som patient och sakkunnig inom området genom mitt arbete inom sjukvården ser den potential och möjlighet för förbättring som finns inom svensk sjukvård. Digitaliseringen av vården måste få mer utrymme i budgeten för att målet att vara bäst i världen 2025 på att utnyttja de digitala stöden kan vara verklighet. Vårdprocessen för patienter måste förenklas och göras mycket snabbare för att korta tiden från första tecken på sjukdom till återhämtning. Patienter skall kunna få bestämma själva i större omfattning än idag och kunna äga den informationsmängd som finns enbart tillgänglig inom sjukvården.

Jag är väldigt stolt och glad över möjligheten att bidra samhället genom ett politiskt förtroende. Socialdemokratiska idéer och värderingar ligger mig när hjärtat och det inspirerar mig att vara ännu mer alert och försvara de stolpar som demokratin vilar på. Vårdfrågor, i synnerhet eHälso frågor brinner jag för. Personcentrerad vård samt preventiv/prediktiv vård är bidragande faktor till en positiv utveckling av svensk sjukvård och dessa frågor kommer alltid ligga högst på min agenda.

facebook Twitter Email