#44 Eva Nihlblad

fd. Administratör 74 år till regionfullmäktige

Sjukvård, där vi måste få bukt med köerna. Personalens arbetsmiljö och löner måste förbättras så att de stannar kvar i vården. Det är mina viktigaste politiska frågor.

Att arbeta för rättvisa och solidaritet. När man ser resultat ger det nya krafter. Så hittar jag kraft att arbeta politiskt.

facebook Twitter Email